Kdo jsem

Narodil jsem se v roce 1978 v Českých Budějovicích.

Zde jsem nejdříve vystudoval bakalářský obor měřící a výpočetní technika na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii. Rovněž jsem vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu.

V rámci studia jsem získal praxi na různých odborných a klinických pracovištích (Horní Palata, KC Riaps, DS Sananim, Fokus).

Ke konci studia jednooborové psychologie jsem začal pracovat v doléčovacím centru Sananim v Praze s drogově závislými formou individuální i skupinové terapie.

Poté jsem pracoval v Dětském krizovém centru a vykonával diagnostiku a terapii u dětí, které byly zanedbávané, týrané či zneužívané.

Po přestěhování zpět do Českých Budějovic jsem pracoval dva roky v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se věnoval diagnostice, poradenství, terapii a nápravám specifických poruch učení a chování a necelých deset let jako psycholog na Oddělení náhradní rodinné péče na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

V současné době pracuji jako psycholog a psychoterapeut pro děti a dospělé v centru Agáta, které zřídila a provozuje Diecézní charita České Budějovice.

Absolvoval jsem různé kurzy a semináře, např. Kurz krizové intervence, Jak pomoci dětem s ADHD a ADD, Komunikace s obětí domácího násilí, Typologie MBTI, Respektovat a být respektován apod. Účastním se odborných konferencí a seminářů.

Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v dynamické, hlubinně orientované skupinové psychoterapii (SUR).