Terapie dospělých

Nabízím pomoc dospělým jednotlivcům a párům v těchto oblastech a situacích:

  • životní krize a náročné životní situace (ztráta životního smyslu a schopnosti radovat se, nezvládání nároků běžného života, vyrovnání se s vlastní traumatickou minulostí)
  • vztahové problémy (nadměrná žárlivost ničící vztah, nejistota ohledně dalšího setrvávání ve vztahu, problém s intimitou ve vztahu apod.)
  • obtížné zvládání před- a porozvodové situace
  • psychosomatické obtíže (bolesti různého druhu, nespavost, nevolnosti a jiné fyzické potíže, které mohou mít příčinu v oslabené psychice)
  • potřeba překonat předsudky a zvládnout se objednat na konzultaci s psychiatrem
  • terapeutická podpora při stanovené psychiatrické diagnóze (např. deprese, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, fobie, lehčí poruchy osobnosti apod.)
  • závislosti (alkohol a jiné návykové látky, patologické hráčství, sociální sítě apod.)
  • sebepoznání a seberozvoj (rozvoj sebevědomí a osobnostního potenciálu)
  • nácvik dovedností (relaxace, zvládání stresu)